Генерална дирекция "Образование и култура" - Европейска комисия
Проекти и програми, библиотека с публикации, новини.
   1. Език
   2. En, De, Fr
   1. URL адрес
   2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
   1. Посетено
   2. 357
   1. Ключови думи
   2. европейска култура, Европейска комисия, Европейски съюз, образователни институции, културни институции, институции, европейско образование, генерални дирекции
   1. Категория 1
   2. Институции > Културни институции
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 03.06.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, културни институции, образователни институции

Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.

Съвпадащи ключови думи
европейска култура, институции, културни институции

Работи за съхраняване, обогатяване и популяризиране на националните постижения в духовната област у нас и в чужбина.

Съвпадащи ключови думи
Европейска комисия, институции, културни институции

Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.

Съвпадащи ключови думи
институции, образователни институции

Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.

Съвпадащи ключови думи
институции, културни институции

Организира международен етно джаз фестивал "Джулай Джаз" Смолян, "Перелик – чистия джаз" и др. музикални събития
Програма. Фестивалът се организира от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков".
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Лаборатория за иновативно изкуство, където млади артисти експериментират с нови похвати за представяне на различни изкуства.
Репертоар на оперни, оперетни, балетни и детски спектакли, програма с текущи представления, новини за събития.
Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Сдружение за градска среда, архитектура и дизайн.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
История, програми за танцови школи и работилници, отзиви в медиите.

Съвпадащи ключови думи
Европейски съюз, институции

Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.