Работи за съхраняване, обогатяване и популяризиране на националните постижения в духовната област у нас и в чужбина.