Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Активна историческа карта на Третата българска държава, на Балканската и Междусъюзническата война и демографска карта по общини.
Изследователска и образователна дейност на музея, обекти, фондове и експозиции.
Музият представя своите колекции в експозиции, изложби и ателиета.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Издателство за историческа и хуманитарна литература.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Интересни истории и факти в най-разнообразни области на живота, обществото и науката. Снимки и видеа.
Уебсайт, посветен на личността и делото на българския историк проф. Петър Мутафчиев (1883–1943).
Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.
Енциклопедия. Недовършен проект.