Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Издателство за историческа и хуманитарна литература.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Уебсайт, посветен на личността и делото на българския историк проф. Петър Мутафчиев (1883–1943).
Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.
Енциклопедия. Недовършен проект.
Електронно списание с рецензирани статии и с отворен достъп. Издание на Асоциацията на българските археолози.
Официална страница на д-р Иван Янев-Дарко, посветена на най-новата българска история.