Устав и информация за дружеството. Разкопки в археологически обект "Карасура".
Мултимедиен модел на находки от земите на Трибалите и тракийското културно-историческо наследство на Северозападния регион на България.
Място за литература, история и спортна слава. Подробна библиография и биография на Петър Бобев.
Информация за дейности, новини за събития, галерия панорамни снимки, виртуална разходка.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Книжарница за популярна и специализирана литература в областта на историята, археологията, краезнанието и изкуството.
Статии за миналото на София, придружени със стари снимки.