Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
История на битката за Шипченския проход, представяне на паметници, галерия фотоси.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Блог на Петър Добрев за история и политика.
Блог на И. Е. Станков с размисли за изкуствата и живота. Акцент върху архитектурата.
История на църквата, публикации, галерия стенописи и снимки от обновената църква.
Музеи и архитектурни паметници в град Елена.