Архив на Андрей Павлович Мещерский - документи, спомени, публикации и снимки, свързани с историята на руската емиграция в България през миналия век.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Еврейско архитектурно наследство в България.
Белоградчишко списание за история, култура и народознание.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
История на битката за Шипченския проход, представяне на паметници, галерия фотоси.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Блог на И. Е. Станков с размисли за изкуствата и живота. Акцент върху архитектурата.