Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.
Блог на Манол Глишев за литература, изкуства, история, публицистика.
История на музея, галерия експонати, музейни обекти.
Български родове, чието начало е отпреди 1878, или в чието родословие има представители на българската интелигенция.
Представя колекции, музейни обекти и храмове-гробници, както и постоянните експозиции: Археология, Възраждане, Нова история, Етнография и Най-нова история.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Антична вила с най-старите мозайки от римско време, откривани в България.
История на града, информация за музеи и личности.