Блог на Павел Серафимов за древната българска история.
Сайт на д-р Явор Василев за средновековна българска археология и история.
Изложби и други изяви, експозиция, нови постъпления, издания на музея.
База данни с информация за музеите в България, подредени по местоположение, епоха, наименование.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Сайт за летописната книга на Горица Белогушева и Жюстин Томс, посветена на историята на българския интернет.
Колекции, изложби, новини за събития, виртуален тур из музея.