За живота и културата на зрялото Средновековие (1ООО-13ОО г.) в българските земи, Западна и Северна Европа и кръстоносните държави в Близкия Изток и на Балканите. Проекти, библиотека, галерия, членство.
Статии и новини за историята и културата на България: владетели, съкровища, храмове, крепости, легенди, личности, селища, тематични речници.
Общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа.
Статии и книги от автора върху българската история.
Статии върху българска и руска история, геополитика и международни отношения, енергетика и сигурност.
История на Балканите в карти.
Форум за военна история.
Форум за култура, история, фолклор, радиестезия, творчество.
Българско историческо наследство в крепости и отбранителни съоръжения.