Статии върху историята на българо-немските отношения.
История на селото. Личности. Публикации.
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
За историята и културата на волжките българи. Препратки.
История, култура, политика.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Информация за дейността на дружеството, материали за шейх Бедреддин Симави и Таньо войвода, за които се организират ежегодни походи. Нов брой и архив на списание "Път".