Представя подбрани автентични фотографии от края на XIX и първата половина на XX век.
Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Материали от исторически, философски, литературен, езиковедски, идеологически характер.
Статии върху историята на българо-немските отношения.
История на селото. Личности. Публикации.
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
За историята и културата на волжките българи. Препратки.
История, култура, политика.