Научно систематизиран каталог на музейни ценности: облекло, оръжие, ордени и медали, знамена, печати, фотографии, документи...
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
За историята и културата на волжките българи. Препратки.
История, култура, политика.
Страница на Соня Илиева със статии и материали.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Информация за дейността на дружеството, материали за шейх Бедреддин Симави и Таньо войвода, за които се организират ежегодни походи. Нов брой и архив на списание "Път".