Информация за дом и род, за съхранени вещи, писма и програмни документи на Апостола.
Отдели, експозиции, културен и исторически календар, архив с изминали събития.
Археологическа и етнографска експозиция, галерия, дигитална триизмерна възстановка на крепостта Дуросторум – Дръстър.
Блог на Павел Серафимов за древната българска история.
Сайт на д-р Явор Василев за средновековна българска археология и история.
Изложби и други изяви, експозиция, нови постъпления, издания на музея.