Информация за най-важните събития от човешката история, станали на този ден в миналото.
Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.
Информация за дом и род, за съхранени вещи, писма и програмни документи на Апостола.
Отдели, експозиции, културен и исторически календар, архив с изминали събития.
Археологическа и етнографска експозиция, галерия, дигитална триизмерна възстановка на крепостта Дуросторум – Дръстър.
Блог на Павел Серафимов за древната българска история.
Сайт на д-р Явор Василев за средновековна българска археология и история.