Специализирано издателство за православна богословска, научна и художествена литература. Информация за книги, новини.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Музей за морската и военноморската история на България - експозиция, колекции, библиотека.
Информация за музея, вътрешна и външна експозиции, колекции.
Българската военна история, представена в музейната експозиция и в подбрани колекции.
Мемориален комплекс на мястото на полесражението от 10.11.1444 г., където за освобождението на Балканите и Югоизточна Европа загива полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.