Изток-Запад
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://www.iztok-zapad.eu
   1. Посетено
   2. 2440
   1. Ключови думи
   2. художествена литература, практическа психология, икономика, история, антропология, културология, философия, Изток-Запад, издателство
   1. Категория 1
   2. Книги > Издателства
   1. Публикуван
   2. 29.01.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
философия, художествена литература

Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.

Съвпадащи ключови думи
културология, философия

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
история, философия

Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
Блог за публицистика, философия, психология, история и политика.
Информация за поредици и книги, биографии на издавани автори.

Съвпадащи ключови думи
история, културология

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за дружеството, научни публикации от негови конференции и други текстове.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.

Съвпадащи ключови думи
икономика, художествена литература

Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.

Съвпадащи ключови думи
икономика, история

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Публикации за историята на България и света, както и коментари за икономика, политика и култура.

Съвпадащи ключови думи
издателство, философия

Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза

Съвпадащи ключови думи
издателство, история

Специализирано издателство за православна богословска, научна и художествена литература. Информация за книги, новини.

Съвпадащи ключови думи
антропология, културология

Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.

Съвпадащи ключови думи
антропология, история

За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.