Център за холистична подкрепа на психолога Павел Тодоров.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.