Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Анализ и наблюдения върху културните събития в 8 периферни района на София.
Специалист в областта на фолклорната култура. Публикации, осъществени проекти, фото и видео галерия от фолклорни празници и събори.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Информация за дружеството, научни публикации от негови конференции и други текстове.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.