VERBVM
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
   1. Език
   2. Bg, Fr
   1. URL адрес
   2. http://rogalski2008.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 841
   1. Ключови думи
   2. антична литература, културология, теология, логика, граматика, хуманитаристика, Петър Рогалски, антична култура, романистика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Културология
   1. Публикуван
   2. 11.01.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
културология, хуманитаристика

Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Специалист в областта на фолклорната култура. Публикации, осъществени проекти, фото и видео галерия от фолклорни празници и събори.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.