Преводи от Валери Русинов на старогръцки текстове.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
Преводи на старогръцка литература, статии и речник.
Магистърска програма по класическа филология в СУ "Св. Кл. Охридски". Е-библиотека от преводни и критически текстове, учебен план, преподаватели, новини, връзки.