Български национален комитет на ИКОМОС
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.icomos-bg.org
   1. Посетено
   2. 1008
   1. Ключови думи
   2. история, архитектура, ансамбли, паметници на културата, културни ценности, култура, институции, културни маршрути, исторически градове, културни пейзажи
   1. Категория 1
   2. Институции > Културни институции
   1. Публикуван
   2. 25.01.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, история, култура

Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, история, паметници на културата

Музеи и архитектурни паметници в град Елена.

Съвпадащи ключови думи
история, култура

История, култура, политика.
Кратка информация за историята и културата на България.
Месечно публицистично издание.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).
Публикации за историята на България и света, както и коментари за икономика, политика и култура.
Блок-програма за документални филми и видеорепортажи за изкуство, история, фолклор, природа и спорт.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Блог за азиатска литература, изкуство, култура и история.

Съвпадащи ключови думи
институции, паметници на културата

Културен център в Балчик. Календар на събития, условия за културен туризъм, дейности.
Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.

Съвпадащи ключови думи
институции, културни ценности

За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.

Съвпадащи ключови думи
институции, култура

Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Обединение на неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството и културата. Информация за кампании и проекти.
Център за култура и сътрудничество.
Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...

Съвпадащи ключови думи
архитектура, култура

Телевизия за изкуство, култура, туризъм и пътешествия.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, история

Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.
История, архитектура, галерия стенописи и виртуален триизмерен модел.
Блог на И. Е. Станков с размисли за изкуствата и живота. Акцент върху архитектурата.
Еврейско архитектурно наследство в България.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, институции

Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.
Сдружение за градска среда, архитектура и дизайн.
Професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Новини, документи, регистри...