Български национален комитет на ИКОМОС
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.icomos-bg.org
   1. Посетено
   2. 369
   1. Ключови думи
   2. история, архитектура, ансамбли, паметници на културата, културни ценности, култура, институции, културни маршрути, исторически градове, културни пейзажи
   1. Категория 1
   2. Институции > Културни институции
   1. Публикуван
   2. 25.01.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, история, култура

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, история, паметници на културата

Музеи и архитектурни паметници в град Елена.

Съвпадащи ключови думи
история, култура

Месечно публицистично издание.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Новини и статии от областта на археологията, нумизматиката, историята, както и форум за впечатления и коментари.
Блок-програма за документални филми и видеорепортажи за изкуство, история, фолклор, природа и спорт.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Информация за дружеството, научни публикации от негови конференции и други текстове.

Съвпадащи ключови думи
институции, паметници на културата

Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.
Културен център в Балчик. Календар на събития, условия за културен туризъм, дейности.

Съвпадащи ключови думи
институции, културни ценности

За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.

Съвпадащи ключови думи
институции, култура

Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Проекти в областта на културата и изкуствата.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Център за култура и сътрудничество.
Академичното сдружение на бохемисти и чехофили за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия. Сп. "Хомо Бохемикус".

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Статии и проекти, терминологичен речник на българския хералдичен език, галерия с гербове, емблеми и знамена.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, култура

Телевизия за изкуство, култура, туризъм и пътешествия.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, история

Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
История, архитектура, галерия стенописи и виртуален триизмерен модел.
Блог на И. Е. Станков с размисли за изкуствата и живота. Акцент върху архитектурата.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.
Еврейско архитектурно наследство в България.

Съвпадащи ключови думи
архитектура, институции

Сдружение за градска среда, архитектура и дизайн.
Професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Новини, документи, регистри...
Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.