Дружба "Родина"
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://rodinec.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 783
   1. Ключови думи
   2. Дружба Родина, Петър Маринов, Родопи, помаци, история, организации, институции, българи мохамедани
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > История
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Краезнание
   1. Публикуван
   2. 14.12.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
Петър Маринов, Родопи, дружба Родина

Блог за краезнание. Материали от Петър Ан. Маринов, Александър П. Маринов, Анна Койчева.

Съвпадащи ключови думи
институции, организации

Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.