Сдружение "ЧУДнО"
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://chudno.weebly.com
   1. Посетено
   2. 737
   1. Ключови думи
   2. семинари, уъркшопи, личностно развитие, Йога на смеха, медитация, психология, организации, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 15.09.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, личностно развитие, психология, семинари

Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.

Съвпадащи ключови думи
психология, семинари

Уеб-платформа за провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, лекции.

Съвпадащи ключови думи
личностно развитие, психология

Курсове, консултации, хипнотерапия. Статии, тестове.

Съвпадащи ключови думи
институции, семинари

Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Проекти в областта на изкуствата и културата.

Съвпадащи ключови думи
институции, психология

Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.

Съвпадащи ключови думи
институции, организации

Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.