Заедно в час : за успеха на всяко дете
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://zaednovchas.bg
   1. Посетено
   2. 410
   1. Ключови думи
   2. неправителствени организации, организации, учители, образование, институции, млади учители, образование за всеки, достъп до образование
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 03.08.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, образование, организации, учители

Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование, организации

Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации, организации

Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации, образование

Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.

Съвпадащи ключови думи
образование, учители

Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Блог на един учител по английски език.
Специализирана методическа литература и образователен софтуер. Курсове за обучение на учители.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Виртуален ресурсен център с полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца.
Място, където учениците дават оценка на своите учители.

Съвпадащи ключови думи
институции, организации

Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации

Неправителствена организация. Подпомага организиране и провеждане на национални и международни конкурси и фестивали в областта на детското и младежкото изкуство.