Заедно в час : за успеха на всяко дете
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://zaednovchas.bg
   1. Посетено
   2. 774
   1. Ключови думи
   2. неправителствени организации, организации, учители, образование, институции, млади учители, образование за всеки, достъп до образование
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 03.08.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, образование, организации, учители

Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование, организации

Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации, организации

Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации, образование

Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.

Съвпадащи ключови думи
образование, учители

Място, където учениците дават оценка на своите учители.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Блог на един учител по английски език.
Виртуален ресурсен център с полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца.
Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.

Съвпадащи ключови думи
институции, организации

Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.

Съвпадащи ключови думи
институции, неправителствени организации

Неправителствена организация. Подпомага организиране и провеждане на национални и международни конкурси и фестивали в областта на детското и младежкото изкуство.