Неправителствена организация. Подпомага организиране и провеждане на национални и международни конкурси и фестивали в областта на детското и младежкото изкуство.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
База данни на НПО в България. Законодателство, проекти, доброволчество и работа. Актуална информация за НПО проекти.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.