Център "Образование за демокрация"
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.centerbg.org
   1. Посетено
   2. 1039
   1. Ключови думи
   2. гражданско общество, демократични ценности, демокрация, образование, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 24.01.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, демократични ценности, демокрация, образование

Школи и семинари за демократична просвета.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции, образование

Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.

Съвпадащи ключови думи
демокрация, институции

Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.

Съвпадащи ключови думи
демократични ценности, образование

Политика, общество, изкуство, демократични ценности.

Съвпадащи ключови думи
демократични ценности, институции

Фондация, работеща за утвърждаване ценностите на демократичното общество, свободата и човешките права. Съдейства за съхраняване на историческата памет за тоталитарните режими.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, образование

Зона за свободно споделени ресурси, опит и добри практики на младите хора в България.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции

Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.