Портал към информация за хиляди специалисти - учители, треньори, детски психолози, детегледачки и училища и школи.
Виртуален ресурсен център с полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца.
Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Място, където учениците дават оценка на своите учители.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Блог на един учител по английски език.
База данни с подробна информация за дейността на множество учители и школи по изкуства.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.