Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Блог за творческо писане на писателя и преводача Любомир Николов-Нарви.
Школи и семинари за демократична просвета.
Проекти в областта на изкуствата и културата.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Уеб-платформа за провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, лекции.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.