АКСЛИТ
Академичен кръг по сравнително литературознание.
   1. Език
   2. Bg, Fr, En
   1. URL адрес
   2. http://calic-bg.biz.nf
   1. Посетено
   2. 911
   1. Ключови думи
   2. лекции, семинари, научни конференции, компаративистика, сравнително литературознание, литературознание, литературна критика, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Литературна критика
   1. Публикуван
   2. 29.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
литературознание, сравнително литературознание, хуманитаристика

Годишник за сравнително литературознание и балканистика.

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, литературознание, хуманитаристика

Професионален блог на Анна Алексиева, посветен на българската литература от XIX век.

Съвпадащи ключови думи
лекции, литературознание, хуманитаристика

Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
компаративистика, литературна критика, сравнително литературознание

Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.

Съвпадащи ключови думи
семинари, хуманитаристика

Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.

Съвпадащи ключови думи
научни конференции, сравнително литературознание

Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.

Съвпадащи ключови думи
литературознание, хуманитаристика

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.

Съвпадащи ключови думи
литературознание, сравнително литературознание

Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Литературна критика.

Съвпадащи ключови думи
лекции, хуманитаристика

Лекции, материали, информация за студенти, тестове, биография.

Съвпадащи ключови думи
лекции, семинари

Уеб-платформа за провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, лекции.
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.