Анна Алексиева
Професионален блог на Анна Алексиева, посветен на българската литература от XIX век.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://annaalexieva.wordpress.com
   1. Посетено
   2. 702
   1. Ключови думи
   2. Анна Алексиева, литературна критика, литературознание, хуманитаристика, културна интимност, национални символи, въпроси на идеологията, въпроси на идентичността, маргинални текстове, маргинални автори, литературен канон, културни трансмисии
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Литературна критика > Автори
   1. Публикуван
   2. 09.12.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, литературознание, хуманитаристика

Академичен кръг по сравнително литературознание.

Съвпадащи ключови думи
литературознание, хуманитаристика

Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Литературна критика.