1. Автори (22)
Информационно-образователен сайт за литературна история и критика, за книгоиздаване, история на книгата и изкуствознание.
Литературен блог, проследяващ в своите рецензии книги от новата българска литература.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Блог на актрисата и театроведа Мая Кисьова с творческата й биография и нейни текстове.
Терминологичен онлайн речник с еквивалентен словник и речникови статии.
Сайт за книги, четене и литературна критика.
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Блог на Георги Цонев за литература, литературна критика и комуникации.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Дигитална библиотека с периодични издания. Научни изследвания върху модернизма. Фотогалерия.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".