1. Автори (22)
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Читателски отзиви.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Публицистика, политика, дипломация, литературна критика.
Личен сайт на писателя, преводача и критика Димитър Кирков. Може да прочетете негови романи, разкази, литературна критика, есеистика, отзиви за него (pdf). Преводи на Вл. Соловьов, М. Гершензон - В. Иванов, сб. "Вехи".