Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Професионален блог на Анна Алексиева, посветен на българската литература от XIX век.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Биография, публикации, научни изяви.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Изследвания върху руска класическа литература; кино, театър, проза.