Факултет по славянски филологии при СУ "Св. Кл. Охридски"
Актуална информация, научни прояви, научна периодика.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.slav.uni-sofia.bg
   1. Посетено
   2. 2476
   1. Ключови думи
   2. Съпоставително езикознание, славянски филологии, литературна критика, хуманитаристика, Българска реч, Литературата
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 27.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
славянски филологии, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Литературна критика.