Младежка унгаристика
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.ungarisztikabg.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 1018
   1. Ключови думи
   2. блогове, унгаристика, езикознание, литературна критика, хуманитаристика, унгарска литература, унгарски език
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 31.10.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Проект на Института за литература към БАН, който представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.
Блог на Георги Цонев за литература, литературна критика и комуникации.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Литературна критика.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, литературна критика

Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.

Съвпадащи ключови думи
блогове, хуманитаристика

Авторски блог за социологически теми.
Портал към блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото ни развитие.
Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.

Съвпадащи ключови думи
блогове, литературна критика

Читателски отзиви.

Съвпадащи ключови думи
блогове, езикознание

Статии и книги върху древна история и история на езика.
Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.