Дигитална библиотека "Българска литературна критика"Препоръчано от редакцията
Проект на Института за литература към БАН, който представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://bglitcritics.org
   1. Посетено
   2. 602
   1. Ключови думи
   2. литературни критици, литературна история, литературна критика, хуманитаристика, литературни историци
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Литературна критика > Автори
   1. Публикуван
   2. 12.11.2020 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, литературни критици, хуманитаристика

Литературна критика.
Сайт, посветен на живота и делото на д-р Кръстьо Кръстев, философ и литературен критик.

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.

Съвпадащи ключови думи
литературна история, литературна критика

Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Информационно-образователен сайт за литературна история и критика, за книгоиздаване, история на книгата и изкуствознание.