Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Размисли по актуални литературни, научни и културни събития и процеси. Архив от публикации.
Критически и публицистични статии върху българската литература. Библиография. Отзиви.
Статии и студии.