Проект на Института за литература към БАН, който представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.
Сайт, посветен на живота и делото на д-р Кръстьо Кръстев, философ и литературен критик.
Литературна критика.