Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Размисли по актуални литературни, научни и културни събития и процеси. Архив от публикации.
Академичен кръг по сравнително литературознание.