Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Академичен кръг по сравнително литературознание.