Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Лекции, материали, информация за студенти, тестове, биография.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Сайт за споделяне на учебни материали.
Уеб-платформа за провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, лекции.
Лекции по право.
Лекционен курс на Марина Бурова, СУ "Св. Кл. Охридски". Тест и препратки към дисциплината.
Неправителствена организация за политологически и икономически изследвания; проекти, публикации, конференции, лекции.
Дружеството реализира проекти в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата.