Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Гид за Турция: култура, литература, икономика, политика, история, личности.