База данни с графична, документална, историческа и географска информация за недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.
Архитектурно студио за светлинен дизайн.
Професионална подготовка за кандидатстване с рисуване след 7 и 12 клас, полагане на матура или подготяне на портфолио за кандидатстване за университети в чужбина. Уроци по рисуване за деца и възрастни.
Креативни идеи за архитектура, 3D моделиране, интериорен и екстериорен дизайн и изкуство.
Сайт за художествена и предметна фотография.
Архитектурно ателие. Извършва проектиране в областта на интериорния, промишления и продуктовия дизайн.
Издание за дизайн, архитектура и изкуство.
Електронно издание, което представя идеи за декорация на интериора и градината.
Списание за архитектура, строителство, интериор, екстериор, мебели и още нещо...
Студио за интериорен дизайн и архитектура.
Студио за интериорен дизайн и цялостна реализация на жилищни и обществени пространства.