Блог на архитектурна група WhATA.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Фотографии, които не просто показват, а разказват вълнуващо за България.
Сдружение за градска среда, архитектура и дизайн.
Издателска дейност, реклама и визуални комуникации, архитектура и дизайн.
Архитектура и интериорен дизайн.
Оригинални решения на красиви и функционални сгради, архитектурни и интериорни идеи.
Студио за архитектурно проектиране, интериорен и графичен дизайн.
Студио за зелена, устойчива, високотехнологична, енергоефективна, емоционална, умна и рециклируема архитектура.
Списание за архитектура и дизайн.