Културен център в Балчик. Календар на събития, условия за културен туризъм, дейности.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Музеи и архитектурни паметници в град Елена.
Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.
Специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата.