Център за реставрация на художествени ценности ЦРХЦ
Специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://crhc-sofia.com
   1. Посетено
   2. 855
   1. Ключови думи
   2. консервация, паметници на културата, културно наследство, реставрация, художествени ценности
   1. Категория 1
   2. Изкуства
   1. Категория 3
   2. Институции > Културни институции
   1. Публикуван
   2. 09.04.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
консервация, културно наследство, реставрация

Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.

Съвпадащи ключови думи
паметници на културата, реставрация

Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.

Съвпадащи ключови думи
консервация, реставрация

Реставрация и консервация на паметници на културата; иконопис, стенопис, западноевропейска живопис; репродукции, копия на шедьоври.
Художник реставратор и иконописец.
Ателие на художник-реставраторите Йорданка Ив. Комарницка-Главева и Радостин Л. Главев. Представени са реставрационно-консервационни техники, цялостни реставрационни решения, галерия.