Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи.
Ателие на художник-реставраторите Йорданка Ив. Комарницка-Главева и Радостин Л. Главев. Представени са реставрационно-консервационни техники, цялостни реставрационни решения, галерия.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Художник реставратор и иконописец.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата.
Реставрация и консервация на паметници на културата; иконопис, стенопис, западноевропейска живопис; репродукции, копия на шедьоври.