Художник. Стенописи и иконописи.
Ателие на художник-реставраторите Йорданка Ив. Комарницка-Главева и Радостин Л. Главев. Представени са реставрационно-консервационни техники, цялостни реставрационни решения, галерия.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Структура, документи и публикации, осъществени проекти, новини за изложби, срещи и други събития.
Художник реставратор и иконописец.
Художник-реставратор. Работи в областта на реставрацията и консервацията на църковната стенопис и иконопис, иконостаси, декоративна живопис във възрожденски къщи.
Майстор на гъдулки.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.
Специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата.
Реставрация и консервация на паметници на културата; иконопис, стенопис, западноевропейска живопис; репродукции, копия на шедьоври.