Блог на историка доц. д-р Н. Неделчев. Статии, книги, библиография на автора.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".