Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".