A-A-H ! (All about him)
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
   1. Език
   2. Bg, En, De
   1. URL адрес
   2. http://a-a-h.info
   1. Посетено
   2. 769
   1. Ключови думи
   2. Венцислав Занков, проекти, визуални изкуства, визуални изследвания, хуманитаристика, мъже, силния пол
   1. Категория 1
   2. Изкуства > Изобразително изкуство
   1. Публикуван
   2. 08.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.