Локалното наследство – ресурс за местно устойчиво развитие
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://localheritage.caess.logos.uni-plovdiv.net
   1. Посетено
   2. 758
   1. Ключови думи
   2. Пловдивски университет, ПУ, устойчиво развитие, нематериално културно наследство, културно наследство, проекти, етнология, хуманитаристика, умения, знания
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Етнология
   1. Публикуван
   2. 26.03.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, проекти, хуманитаристика

Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, проекти, хуманитаристика

Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет, хуманитаристика

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, хуманитаристика

Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.

Съвпадащи ключови думи
културно наследство, нематериално културно наследство

Проект, целящ да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения.

Съвпадащи ключови думи
етнология, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
етнология, проекти

Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.

Съвпадащи ключови думи
етнология, културно наследство

Информация за съюза, новини за актуални събития и отзиви за тях в медиите, галерия с произведения на изкуството и културата.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет

Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.